Vi är certifierade för våtrum.

Vi åtar oss allt från renovering av ditt gamla badrum till att bygga ett helt nytt. För kundens säkerhet så är vi certifierade av Byggkeramikrådet, BKR. Vi arbetar i Stor-Stockholms området och använder oss enbart av godkända byggkonstruktioner och byggmaterial. Vi lämnar självfallet referenser på våra arbeten förutom dom du finner här på hemsidan. Efter arbetet så erhåller kunden ett våtrumscertifikat.

Vem är behörig?

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Vad betyder det att anlita ett behörigt företag enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV?
För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet. Branschreglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik skall utgöra ytskikt på golv och väggar i våtrum. Reglerna hanterar alltså inte keramiken som skall monteras på det färdiga tätskiktet.

Behörighet innebär att

  1. minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
  2. personal som utför tätskiktsarbeten enligt Branschreglerna har genomgått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs med godkänt prov samt kurs 3, praktisk tillämpning av godkända konstruktioner.
  3. företaget ansökt om behörighet och har registrerats.
  4. plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att

  1. företaget är behörigt.
  2. personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företagt.
  3. arbetena utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar.
  4. utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.

Ovanstående texter från

FAQ

Framtidens våtrumsvägg

Säker Vatteninstallation har tillsammans med försäkringsbolagen, de stora byggföretagen, småhusföretagen och tätskiktsbranschen tagit fram våtrumsväggar som presenterades på Nordbygg 2012. Detta kommer bli framtidens standard för hur man ska bygga våtrumsväggar!

Så bygger du våtrumsvägg

 

Kakel och klinker:

Mira Våtrumslösningar

MIRA Monteringsanvisningar